Rozwój

Odkryj talenty swoich pracowników
WYPRÓBUJ SKILO

Ścieżki rozwoju dostosowane do strategii firmy

Zarządzaj karierą i rozwojem swoich pracowników, by podnieść efektywność całej organizacji. Zwiększ kwalifikacje i poziom wiedzy zespołu w oparciu o jego dotychczasowe kompetencje, aspiracje i osobiste zainteresowania. Zatrzymaj najlepszych pracowników w swoich szeregach.

Zintegrowane zarządzanie rozwojem pracowników

Zarządzaj modelami kompetencji

Buduj modele kompetencji i wdrażaj już istniejące. Przygotuj profile kandydatów i opisy stanowisk pracy. Pozwól menedżerom na weryfikowanie poziomu kompetencji pracowników wymaganego dla zapewnienia wzrostu swojej firmy. 

Wyznacz ścieżki kariery

Stwórz unikalne ścieżki kariery w oparciu o strukturę swojej organizacji. Zdefiniuj wymogi i warunki, jakie należy spełnić, by awansować. Poinformuj o wymaganiach i kolejnych szczeblach w rozwoju kariery swoich pracowników i menedżerów.

Określ aspiracje zawodowe swoich pracowników

Pozwól swoim pracownikom i menedżerom określić swoje zawodowe aspiracje. Zapoznaj się z informacjami na ten temat i zaplanuj szkolenia tak, by zatrudnieni mieli możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zgodnie z ich preferencjami i ambicjami.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak Skilo może wspierać rozwój w Twojej firmie.

Korzyści dla organizacji

Rozwiniesz talenty wśród swojej kadry

Skilo to narzędzie, stworzone po to, by odnajdywać i rozwijać talenty wśród pracowników. Pozwala poznać umiejętności i kompetencje zatrudnionych w organizacji osób, jak i zarządzać ich rozwojem poprzez wyznaczanie ścieżek kariery i planowanie szkoleń.

Zwiększysz zaangażowanie pracowników

Skilo ułatwia współpracę pomiędzy pracownikami i menedżerami, tak by jak najlepiej wspierać i monitorować rozwój pracowników. Umożliwia stałą komunikację pomiędzy pracownikami i menedżerami, wymianę opinii i śledzenie postępów w osiąganiu przez pracowników ich celów zawodowych.

Znajdziesz następców na kluczowe stanowiska

Dzięki Skilo możesz zabezpieczyć dalsze funkcjonowanie swojej organizacji, w przypadku gdy nagle zwolni się kluczowe dla niej stanowisko. Definiując ścieżki kariery i awansu, wskażesz, który z pracowników posiada wystarczające kwalifikacje i doświadczenie, by przejąć zwolnioną pozycję.

Sprawdź pozostałe obszary Skilo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.