Performance

Wyznaczaj cele zgodnie z koncepcją SMART
WYPRÓBUJ SKILO

Dostosowanie celów personalnych do strategii organizacji

Zarządzaj działaniami swojego zespołu. Wyznaczaj i modyfikuj cele zgodnie z kryteriami SMART. Śledź postępy i monitoruj proces realizacji celów za pomocą specjalnie przygotowanych formularzy.

Zarządzaj przez cele

Nakreśl cele swojemu zespołowi

Twórz cele dla swojego zespołu w prosty i przejrzysty sposób. Akceptuj cele proponowane przez pracowników. Upewnij się, że zadania sformułowane zostały w przystępny sposób, tak by szybko i sprawnie mogły zostać przekształcone w rezultaty.

Śledź postępy

Uzyskaj dostęp do informacji na temat procesu realizacji celów biznesowych swojego zespołu. Śledź uaktualnienia i postępy. Sprawdź czy realizacja przebiega zgodnie z nakreślonym wcześniej planem.

Oceniaj realizację celów

Użyj specjalnego formularza oceny realizacji celów dla utrzymania skutecznej i produktywnej komunikacji z Twoim zespołem. Dodawaj komentarze do wyznaczonych celów. Pozwól pracownikom na dokonywanie samooceny.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak zarządzać efektywnością Twojego zespołu.

Korzyści dla organizacji

Jasny i klarowny system oceny pracowników

Wszelkie informacje o oczekiwaniach menedżera zostają zebrane w jednym miejscu, co pozwala pracownikom na uzyskanie pełnej wiedzy o stawianych przed nimi wymaganiach i utrzymanie wysokiego poziomu motywacji.

Wyznaczanie prostych i zrozumiałych celów biznesowych

Skilo oferuje przyjazny dla użytkownika szablon do wyznaczania celów, który pozwala na sformułowanie jasno zdefiniowanych i mierzalnych założeń. Daje to szanse na przyśpieszenie rozwoju organizacji i uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Usprawnione śledzenie postępów w realizacji celów

Skilo ułatwia użycie jednolitych kryteriów oceny postępów realizacji celów biznesowych. Pozwala również na utrzymanie wysokiego poziomu zaangażowania i motywacji pracowników, umożliwiając im dostarczanie informacji zwrotnej  w trakcie trwania procesu oceny.

Sprawdź pozostałe obszary Skilo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.