Ocena

Prosty sposób na ocenę pracowników
WYPRÓBUJ SKILO

Transparentny proces ewaluacji pracowników

Skilo pozwala uprościć proces oceny pracowników, śledzić realizację ich indywidualnych celów zawodowych, weryfikować ich kompetencje, a także zaplanować kolejne kroki w ich rozwoju. Ocena 360 pozwala na zgromadzenie szerokiej informacji zwrotnej i wskazanie mocnych i słabych stron danego pracownika.

Projektuj i przeprowadzaj ocenę online

Zarządzaj procesem oceny pracowników

Twórz formularze oceny i przekazuj je do wypełnienia pracownikom. Zdefiniuj obszary weryfikacji. Zaplanuj harmonogram oceny pracowników. Śledź postępy w uzupełnianiu ankiet za pomocą raportów i wykresów.

Oceniaj swoich pracowników

Przeprowadzaj regularne spotkania z członkami swojego zespołu. Dokonuj pomiaru wydajności i osiągnięć pracowników, a także weryfikuj realizację celów biznesowych. Wskaż ich mocne i słabe strony oraz wyznacz kierunki rozwoju na przyszłość. Poproś pracowników o dostarczenie informacji zwrotnej.

Uzupełniaj formularz samooceny

Przygotuj się do spotkania podsumowującego z menedżerem, uzupełniając kwestionariusz samooceny. Wskaż swoje osiągnięcia i oceń poziom kompetencji. Podziel się opinią z przełożonym w dowolnym czasie.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak Skilo może usprawnić proces oceny w Twojej firmie.

Kluczowe korzyści dla organizacji

Zwiększenie wydajności pracowników

Skilo pozwala w prosty sposób ocenić wydajność i osiągnięcia zespołu, porównać je z tym, co zostało zaplanowane wcześniej i wyznaczyć właściwe cele na przyszłość.

Indywidualny plan rozwoju zawodowego

Skilo umożliwia wyznaczenie pracownikom kompetencji i umiejętności niezbędnych do rozwoju. Pozwala również na złożenie zapotrzebowania na konkretne szkolenie oraz na zaplanowanie kursów dla całego zespołu.

Find top talent

Use coherent criteria and common metrics to evaluate your employees’ performance. Find those with the highest potential. Plan their professional development and offer incentives and feedback to inform them that you have confidence in their skills and appreciate their contributions.

Sprawdź pozostałe obszary Skilo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.